Fina logo

Suglasnost za sudjelovanje u selekcijskom postupku i osobni podaci

Financijska agencija pridaje veliku pažnju zaštiti osobnih podataka. Svi podaci o kandidatima koji se prikupljaju prilikom prijave za posao i tijekom selekcijskog postupka (npr. kroz psihologijsko testiranje, stručno testiranje, intervju) koristit će se u svrhu odabira kandidata za slobodna radna mjesta u Fini. Pristup navedenim podacima imaju samo radnici Fine koji su uključeni u selekcijski postupak i vanjski suradnici koji su zaduženi za provođenje dijela selekcije. Sa svim prikupljenim podacima postupat će se s dužnom pažnjom, na način kojim oni neće biti dostupni trećim stranama izvan postupka selekcije.

Nakon završetka selekcije i zaključenja natječaja prikupljeni podaci o kandidatima bit će obrisani i/ili uništeni (osim u slučajevima kad kandidat da svoju privolu za daljnju pohranu podataka u bazi otvorenih molbi).

Davanje podataka je dobrovoljno. Uskraćivanje određenih podataka tijekom selekcijskog postupka može imati za posljedicu neadekvatnu procjenu kandidata za radno mjesto za koji se prijavljuje.

Kandidat može izmijeniti, dopuniti ili izbrisati svoje osobne podatke putem online prijave za posao ili zahtjevom na mail natjecaji@fina.hr.

Voditelj obrade osobnih podataka kandidata je Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, OIB:85821130368, info@fina.hr, info telefon 0800 0080.

Radi ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, kandidat se može obratiti u bilo kojoj poslovnici Fine, popunjavanjem i slanjem obrasca za prigovor na adresu Fine kao voditelja obrade ili putem e-maila Službenika za zaštitu podataka dpo@fina.hr.

Ako kandidat smatra da je došlo do povrede njegovih osobnih podataka, a nije zadovoljan odgovorom koji je dobio od Fine, može podnijeti pritužbu nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, tel. 01/4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr.